Sale
Menard Tsukika Washing Cream - 120 ML
Menard Tsukika Washing Cream - 120 ML

Menard Tsukika Washing Cream – 120 ML

Rp375,000 Rp362,000
Sale
Menard Beauness - 160 ML
Menard Beauness - 160 ML

Menard Beauness – 160 ML

Rp880,000 Rp870,500
Sale
Menard Tsukika Lotion Fresh - 150 ML
Menard Tsukika Lotion Fresh - 150 ML

Menard Tsukika Lotion Fresh – 150 ML

Rp450,000 Rp434,000
Sale
Menard Beauness Spa Shower
Menard Beauness Spa Shower

Menard Beauness Spa Shower

Rp450,000 Rp417,500
Sale
Menard Poreriser
Menard Poreriser

Menard Poreriser

Rp900,000 Rp870,500
Sale
Menard Lisciare Cream Moist - 30 ML
Menard Lisciare Cream Moist - 30 ML

Menard Lisciare Cream Moist – 30 ML

Rp975,000 Rp941,500
Sale
Menard Tsukika Lotion Moist - 150 ML
Menard Tsukika Lotion Moist - 150 ML

Menard Tsukika Lotion Moist – 150 ML

Rp450,000 Rp434,000
Sale
Menard Tsukika Cleansing Cream - 135 ML
Menard Tsukika Cleansing Cream - 135 ML

Menard Tsukika Cleansing Cream – 135 ML

Rp375,000 Rp362,000
Sale
Menard Tsukika Milk Lotion - 100 ML
Menard Tsukika Milk Lotion - 100 ML

Menard Tsukika Milk Lotion – 100 ML

Rp450,000 Rp434,000
Sale
Menard Lisciare Massage Cream - 85 ML
Menard Lisciare Massage Cream - 85 ML

Menard Lisciare Massage Cream – 85 ML

Rp900,000 Rp870,500
Sale
Menard Colax Eye Cream - 17 ML
Menard Colax Eye Cream - 17 ML

Menard Colax Eye Cream – 17 ML

Rp1,500,000 Rp1,448,500
Out of Stock
Menard Yakuyou Shampoo Z
Menard Yakuyou Shampoo Z

Menard Yakuyou Shampoo Z

Rp385,000 Rp362,000
Sale
Menard Lisciare Cleansing Cream - 137 ML
Menard Lisciare Cleansing Cream - 137 ML

Menard Lisciare Cleansing Cream – 137 ML

Rp820,000 Rp797,000
Sale
Menard Beauness Spa Mask Sheet (5 Sheet)
Menard Beauness Spa Mask Sheet (5 Sheet)

Menard Beauness Spa Mask Sheet (5 Sheet)

Rp550,000 Rp506,000
Sale
Menard Lisciare Lotion Moist - 150 ML
Menard Lisciare Lotion Moist - 150 ML

Menard Lisciare Lotion Moist – 150 ML

Rp900,000 Rp870,500
Sale
Menard Lisciare Cream Extra Moist - 30 ML
Menard Lisciare Cream Extra Moist - 30 ML

Menard Lisciare Cream Extra Moist – 30 ML

Rp975,000 Rp941,500
Sale
Menard Colax Serum - 65 ML
Menard Colax Serum - 65 ML

Menard Colax Serum – 65 ML

Rp2,250,000 Rp2,173,500
Sale
Menard Lisciare Milk Lotion Moist - 100 ML
Menard Lisciare Milk Lotion Moist - 100 ML

Menard Lisciare Milk Lotion Moist – 100 ML

Rp900,000 Rp870,500
Sale
Menard Tsukika Massage Cream - 30 ML
Menard Tsukika Massage Cream - 30 ML

Menard Tsukika Massage Cream – 80 ML

Rp450,000 Rp434,000
Sale
Menard Lisciare Milk Lotion Extra Moist - 100 ML
Menard Lisciare Milk Lotion Extra Moist - 100 ML

Menard Lisciare Milk Lotion Extra Moist – 100 ML

Rp900,000 Rp870,500
Sale
Menard Lisciare Lotion Extra Moist - 150 ML
Menard Lisciare Lotion Extra Moist - 150 ML

Menard Lisciare Lotion Extra Moist – 150 ML

Rp900,000 Rp870,500